eu | es | en | fr

Gobierno de Navarra

Workshop 3: Theory of grammar for Basque (and vice versa)

Director

Aritz Irurtzun (IKER UMR 5478-CNRS)

Description

The aim of this workshop is to study the morpho-syntactic and semantic characteristics of Basque, focusing on mutual contributions of theoretical linguistics and research on Basque.

It is well known that significant advances have been made in the grammatical study of the Basque language since Koldo Mitxelena announced the birth of the new linguistics in 1968: many aspects of Basque grammar are now known in international linguistics, such as the structure of relative clauses, word order and information structure, the case agreement system, the structure of determiners, evidentials, the syntax of negation and the syntax-prosody interface.

Thus, advances in theoretical linguistic have brought unparalleled tools and questions for the study of the characteristics of Basque and, conversely, the study of the Basque has made a remarkable contribution to general linguistics. Proof of this is that study of different characteristics of Basque has been crucial to advance in and solve many problems in general linguistics (e.g. the case theory or the nature of A’ movements). In this workshop, we would like to further explore such questions to determine what the general theory of grammar has to offer to Basque, and vice versa, what Basque has to offer to the theory of grammar.

Programme of the workshop

6th Mach

11:45

Aritz Irurtzun

Why questions matter

12:30

Itziar Aduriz, J. M. Arriola

Testu-corpusen informazio morfosintaktikoaren etiketatze automatikoa hizkuntz ezagutzan oinarrituz

13:00

Urtzi Etxeberria

Perpaus (ez-)onargarriei zentzua eman nahian

13:30

Laura Vela-Plo

Konparazio egituren koordinazio analisi sintaktiko-semantikoa

17:15

Ricardo Etxepare

From Linear V2 to Fronting V2 in Basque

17:45

Xabier Artiagoitia

Irudi verbs revisited: raising to ergative from complement clauses in Basque

18:15

Hisao Tokizaki

Externalization and morphosyntactic parameters in Basque

7th March

09:15

Sergio Monforte, Andreas Trotzke

Two syntactic positions for Basque discourse particles and the nature of derivations

09:45

Ane Odria

Datiboen izaera sintaktikoa Pertsona Kasuaren Murriztapenaren argitan

10:15

Ane Berro, Beatriz Fernández

Aditzik gabeko aplikatiboak: islandieratik euskarara, euskaratik giza hizkuntzara

10:45

Kafea/CaféCoffee

11:15

Javier Ormazabal

Euskararen postposizioak eta kasu gramatikalak

11:45

Miriam Uribe-Etxebarria

Answering some questions about polar questions

12:15

Arantzazu Elordieta

Azentu ezarpenaren eremu sintaktikoaz

Downloadable programme


Book of abstracts