eu | es | en | fr

Nafarroako Gobernua

6. Hizkuntzari buruzko hausnarketa

Euskararen inguruko ikerketa eta interesa aspaldirik dator, baina XIX. mendean hazi zen batez ere. Europan garaian garai indarrean zeuden joera ideologikoek eta zientifikoek eragina izan dute hizkuntzalaritza orokorraren esparruan eta, horrenbestez, baita euskal hizkuntzalaritzarenean ere.

Atal honetan sartutako dokumentu zaharrak euskararen gaineko disertazio eta gramatika zaharrak dira.

 

 

 

 

Beltzuntzeren Euskararen koadro analitiko eta gramatikala (XIX. m.)
(NEAN. AP_BONAPARTE, N.6)

 

 

 

Atal honetan erakutsitako dokumentuen zerrenda:

DOKUMENTUA
URTEA/MENDEA KOKAGUNEA
Larramendiren Diccionario Trilingüe 1745 BGN, FAG/123
Euskararen koadro analitiko eta gramatikala (Beltzuntze) ca. 1858 AGN, AP_BONAPARTE, N.6
Erronkarieraren gaineko hiztegi eta oharrak (L. L. Bonaparte) XIX AGN, AP_BONAPARTE, N.114
Van Eysen Le verbe auxiliaire basque 1874 AGN, FBH/1248(2)
Arturo Campionen Gramática de los cuatro dialectos literarios 1884-1886 AGN, FBH/1160